Werken Aan Wijken

Kuringen en de auto


De geplande werken zullen heel wat impact hebben op het huidige autoverkeer. Zo verdwijnen er spoorwegovergangen, komt er autoverkeer bij door de nieuwe bewoners en moet het verkeer tijdens de werken omgeleid worden. De werkgroep ‘Kuringen en de auto’ wil dan ook nadenken over de plaats van de auto in het dorp.

 

08.03.2018 - WERKMOMENT 1

Vier tafels gingen aan de slag met ‘Kuringen-Heide en de auto’.

Op basis van de rondetafelgesprekken rond objecten en slogans formuleerden de werktafels volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van de auto in Kuringen-Heide):
- Voorrang voor veilig verkeer
- Vlot in en uit, moeilijk erdoor!
- Fiets, auto en bus, ieder zijn plaats
- Ruimte voor de auto, maar niet voor sluikverkeer

Er is afgesproken om terug samen te komen op donderdag 26 april 2018 om 19.00 in het ontmoetingscentrum, Nieuwstraat 126, Kuringen-Heide.

Meer informatie: frank @ princenvandenecker.be

 

26.05.2018 - WERKMOMENT 2

De werkgroep ‘Kuringen-Heide en de auto’ heeft 4 bestaande mobiliteitsscenario’s voor Kuringen-Heide besproken en geëvalueerd vanuit het perspectief van de auto. In de volgende weken wil de groep zicht krijgen op beschikbare meetgegevens rond sluikverkeer; op de mogelijkheid van een (auto)aansluiting op de Kempische steenweg via het jaagpad langs het kanaal; op de impact van alternatieve circulatieplannen (via lussen, eenrichtingsstraten); op de haalbaarheid om sluikverkeer te ontmoedigen (via verzinkbare palen, invoeren van éénrichtingsstraten, dynamische verkeersregeling); op principes om de verkeersveiligheid te verhogen en straten te vergroenen; enz.

De werkgroep ‘Kuringen en de auto’ denkt na over de plaats van de auto in het dorp.

De geplande werken zullen heel wat impact hebben op het huidige autoverkeer. Zo verdwijnen er spoorwegovergangen, komt er autoverkeer bij door de nieuwe bewoners en moet het verkeer tijdens de werken omgeleid worden. De werkgroep ‘Kuringen en de auto’ wil dan ook nadenken over de plaats van de auto in het dorp.

 

08.03.2018 - WERKMOMENT 1

Vier tafels gingen aan de slag met ‘Kuringen-Heide en de auto’.

Op basis van de rondetafelgesprekken rond objecten en slogans formuleerden de werktafels volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van de auto in Kuringen-Heide):
- Voorrang voor veilig verkeer
- Vlot in en uit, moeilijk erdoor!
- Fiets, auto en bus, ieder zijn plaats
- Ruimte voor de auto, maar niet voor sluikverkeer

Er is afgesproken om terug samen te komen op donderdag 26 april 2018 om 19.00 in het ontmoetingscentrum, Nieuwstraat 126, Kuringen-Heide.

Meer informatie: frank @ princenvandenecker.be

 

26.05.2018 - WERKMOMENT 2

De werkgroep ‘Kuringen-Heide en de auto’ heeft 4 bestaande mobiliteitsscenario’s voor Kuringen-Heide besproken en geëvalueerd vanuit het perspectief van de auto. In de volgende weken wil de groep zicht krijgen op beschikbare meetgegevens rond sluikverkeer; op de mogelijkheid van een (auto)aansluiting op de Kempische steenweg via het jaagpad langs het kanaal; op de impact van alternatieve circulatieplannen (via lussen, eenrichtingsstraten); op de haalbaarheid om sluikverkeer te ontmoedigen (via verzinkbare palen, invoeren van éénrichtingsstraten, dynamische verkeersregeling); op principes om de verkeersveiligheid te verhogen en straten te vergroenen; enz.