Werken Aan Wijken

Kuringen


De afgelopen jaren en maanden kregen we talloze meldingen uit Kuringen over een grote verkeersdruk, veel sluipverkeer, onaangepaste snelheid en een toenemende verkeersonveiligheid. De stad wenst hiertegen maatregelen te nemen en wil de bewoners bij deze plannen betrekken door middel van een participatietraject. Deze website geeft een verslag van dit traject.

 

BROCHURE PROEFOPSTELLINGEN FASE 1

In deze brochure vind je informatie over de eerste fase van de proefopstelling: waarom we deze proefopstelling invoeren, wat er tijdelijk zal veranderen, gedurende welke periode, waar je terecht kan met vragen en opmerkingen, enz.  Voor meer info: www.hasselt.be/nl/werkenaanwijken

 

10.09.2019 - INFOMOMENT KURINGEN-CENTRUM

Op 10 september organiseerden wij een eerste infomoment voor de inwoners van Kuringen-Centrum. We gaven uitleg over de achtergrond van het participatietraject en over het doel van de proefopstellingen. Er waren heel wat bezorgde inwoners die willen meedenken over het verbeteren van de leefbaarheid van hun wijk.  In de komende weken zullen we de proefopstelling zo herwerken dat dit mogelijk wordt.

 

07.09.2019 - INFOMOMENT BERKENVELDCAFE

Op 7 september waren wij aanwezig op het wijkfeest in Berkenveld. Wij stelden hier de laatste versie van de proefopstelling voor. We kregen heel wat vragen en suggesties. In de volgende weken zullen we deze verwerken en op basis daarvan de proefopstelling aanpassen.

 

VUL ONZE VRAGENLIJST IN

Samen met de werkgroepen hebben we een vragenlijst opgesteld hebben die wil polsen naar hoe de inwoner van Kuringen-Heide de mobiliteitssituatie in zijn wijk vandaag ervaart. Mocht u deze vragenlijst nog NIET ingevuld hebben dan kan u dit HIER online doen. Wij streven naar 200 ingevulde vragenlijsten. Op basis van uw antwoorden zullen wij samen met de werkgroepen voorstellen formuleren om de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide te verbeteren. Deze zullen wij in het voorjaar, samen met u, voorleggen aan het nieuwe stadsbestuur.

 

23.06.2019 - HEIKES CAFE

We waren met veel zondag in het ontmoetingscentrum. Samen bespraken we het mobiliteitsverhaal dat we de voorbije maanden met een kerngroep van bewoners uitgetekend hebben voor Kuringen-Heide. Dit verhaal willen we in de komende maanden testen via een reeks proefopstellingen in Kuringen-Heide en Kuringen Centrum. We meten telkens de impact van elke proefopstelling en indien dit nodig is, sturen we bij. Als alles goed gaat, hebben we in april een mobiliteitsplan voor de Hei en het Centrum; een plan dat niet alleen de verkeerssituatie verbetert voor alle bewoners, maar ook de leefbaarheid.

 

12.05.2019 - HEIKES CAFE

Samen met een 30-tal bewoners dachten we na over de (mogelijke) komst van een nieuwe school in het centrum van de wijk. Wat zal de impact op het verkeer zijn? Kan dit een nieuwe groene ruimte creëren? En voor veilige fietsverbindingen zorgen? Op het Heikes Café van 23 juni zijn we terug present. Dan stellen we voor welke proefopstellingen we waar en wanneer overwegen om uit te voeren in Kuringen-Heide en Kuringen-Centrum. Met deze proefopstellingen willen we onderzoeken hoe we de verkeerssituatie in de wijk kunnen verbeteren en de leefbaarheid kunnen verhogen. Daarnaast hopen we met de proefopstelling ook een groter aandeel bewoners te bereiken.

 

24.04.2019 - OVERLEG MET SCHEPEN EN BEWONERSGROEPEN

Op woensdag 24 april kwamen we samen in café 't Dorp met de schepen, een aantal vertegenwoordigers van Leefbare Hei en van Kuringen centrum om samen na te denken over mogelijke proefopstellingen in Kuringen-Heide en Kuringen-Centrum. De volgende afspraak is het vierde Heikes Wijkcafé.

 

14.03.2019 - WERKMOMENT 4

Op werkmoment 4 presenteerden we vijf toekomstscenario’s voor Kuringen-Heide. Elk scenario is een verwerking van de voorstellen uit werkmoment 3. En elk scenario verbetert zowel de mobiliteitssituatie als de ruimtelijke beleving van de wijk. Leefbare Hei presenteerde vervolgens een eigen scenario. In een tweede stap hebben we samen alle scenario’s geëvalueerd en twee voorkeur-scenario’s geselecteerd: dat van Leefbare Hei en Landschap-in-de-wijk. We sloten af met de afspraak om beide scenario’s te verwerken tot één nieuw scenario voor een eerste proefopstelling. Dit stellen we voor op een volgende werkmoment in april.

 

04.02.2019 - EVALUEREN MOBILITEITSSCENARIO'S

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impact op sluipverkeer? Op de bereikbaarheid van de wijk? Op de veiligheid? En op de leefbaarheid? We deden dit ook voor de Heilig Hartwijk.

 

10.01.2019 - WERKMOMENT 3

Wat een productieve avond! Met een 20-tal bewoners ontwikkelden we meer dan 6 scenario’s om de verkeerssituatie in Kuringen-Heide veiliger en de wijk meer leefbaar te maken. Ondertussen kwamen 2 enthousiaste inwoners van Kuringen-Centrum hun mobiliteitsscenario’s toelichten. In de komende weken zullen we onderzoeken hoe we de scenario’s van beide wijken op elkaar kunnen afstemmen en zullen we een aantal scenario’s selecteren die we in de komende maanden willen uitproberen door de verkeerssituatie op de Hei tijdelijk te veranderen.

 

04.11.2018 - DE PAALSTEENSTRAAT ZONDER AUTO'S

Door werken aan de spoorwegovergang was er een paar weken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Paalsteenstraat. Op zondagmiddag 04.11.2018 vroegen wij aan voorbijgangers wat ze van deze tijdelijke situatie vonden: zorgde deze voor meer overlast? Of was deze situatie net beter?

 

16.09.2018 - HEIKES CAFE

We legden onze vragenlijst aan mensen op pensioen en aan jonge families; aan mensen die geboren zijn in Kuringen-Heide en aan mensen die er pas wonen; aan mensen die hun buren goed kennen en aan mensen die hun buren enkel zien als ze de hond uitlaten; aan mensen die willen dat er niets veranderd in de wijk en aan mensen die willen dat morgen alles veranderd.
(en vooral ook aan veel inwoners die politiek actief zijn)

 

05.07.2018 - MEET JE WIJK

  

In april zijn deze 3 werkgroepen een eerste keer samen gekomen om zicht te krijgen op wat we al weten over de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide, maar vooral over wat we nog zouden willen weten. Deze werkmomenten hebben heel wat vragen opgeleverd. Een eerste reeks is door de stad beantwoord op 18 juni. Met een tweede reeks willen de werkgroepen zelf aan de slag gaan. Concreet zullen zij minstens 200 inwoners van Kuringen-Heide bevragen op een gezamenlijk tel- en bevragingsmoment ‘Meet je wijk’ op 5 juli. Met de resultaten van deze bevraging willen we vervolgens een reeks aandachtspunten en principes formuleren voor het mobiliteitsplan. Deze zullen we in het najaar opnieuw voorleggen aan de 3 werkgroepen.

 

18.06.2018 - INFOMOMENT STAD HASSELT

Op 18 mei organiseerde de stad Hasselt een infomoment waarop ze alle plannen voor Kuringen-Heide toelichtte, samen met het traject dat reeds afgelegd is en de stappen die nog ondernomen zullen worden.

 

08.03.2018 - WERKMOMENT 1

Op 8 maart zaten we samen met (bijna) 100 inwoners en vroegen hen om duidelijk te maken wat zij de ideale plaats vinden van de auto, fiets en openbaar vervoer in Kuringen-Heide. Het resultaat kan je lezen op aanplakborden in de wijk (foto's: Liesbeth Driessen).

De afgelopen jaren en maanden kregen we talloze meldingen uit Kuringen over een grote verkeersdruk, veel sluipverkeer, onaangepaste snelheid en een toenemende verkeersonveiligheid. De stad wenst hiertegen maatregelen te nemen en wil de bewoners bij deze plannen betrekken door middel van een participatietraject. Deze website geeft een verslag van dit traject.

 

BROCHURE PROEFOPSTELLINGEN FASE 1

In deze brochure vind je informatie over de eerste fase van de proefopstelling: waarom we deze proefopstelling invoeren, wat er tijdelijk zal veranderen, gedurende welke periode, waar je terecht kan met vragen en opmerkingen, enz.  Voor meer info: www.hasselt.be/nl/werkenaanwijken

 

10.09.2019 - INFOMOMENT KURINGEN-CENTRUM

Op 10 september organiseerden wij een eerste infomoment voor de inwoners van Kuringen-Centrum. We gaven uitleg over de achtergrond van het participatietraject en over het doel van de proefopstellingen. Er waren heel wat bezorgde inwoners die willen meedenken over het verbeteren van de leefbaarheid van hun wijk.  In de komende weken zullen we de proefopstelling zo herwerken dat dit mogelijk wordt.

 

07.09.2019 - INFOMOMENT BERKENVELDCAFE

Op 7 september waren wij aanwezig op het wijkfeest in Berkenveld. Wij stelden hier de laatste versie van de proefopstelling voor. We kregen heel wat vragen en suggesties. In de volgende weken zullen we deze verwerken en op basis daarvan de proefopstelling aanpassen.

 

VUL ONZE VRAGENLIJST IN

Samen met de werkgroepen hebben we een vragenlijst opgesteld hebben die wil polsen naar hoe de inwoner van Kuringen-Heide de mobiliteitssituatie in zijn wijk vandaag ervaart. Mocht u deze vragenlijst nog NIET ingevuld hebben dan kan u dit HIER online doen. Wij streven naar 200 ingevulde vragenlijsten. Op basis van uw antwoorden zullen wij samen met de werkgroepen voorstellen formuleren om de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide te verbeteren. Deze zullen wij in het voorjaar, samen met u, voorleggen aan het nieuwe stadsbestuur.

 

23.06.2019 - HEIKES CAFE

We waren met veel zondag in het ontmoetingscentrum. Samen bespraken we het mobiliteitsverhaal dat we de voorbije maanden met een kerngroep van bewoners uitgetekend hebben voor Kuringen-Heide. Dit verhaal willen we in de komende maanden testen via een reeks proefopstellingen in Kuringen-Heide en Kuringen Centrum. We meten telkens de impact van elke proefopstelling en indien dit nodig is, sturen we bij. Als alles goed gaat, hebben we in april een mobiliteitsplan voor de Hei en het Centrum; een plan dat niet alleen de verkeerssituatie verbetert voor alle bewoners, maar ook de leefbaarheid.

 

12.05.2019 - HEIKES CAFE

Samen met een 30-tal bewoners dachten we na over de (mogelijke) komst van een nieuwe school in het centrum van de wijk. Wat zal de impact op het verkeer zijn? Kan dit een nieuwe groene ruimte creëren? En voor veilige fietsverbindingen zorgen? Op het Heikes Café van 23 juni zijn we terug present. Dan stellen we voor welke proefopstellingen we waar en wanneer overwegen om uit te voeren in Kuringen-Heide en Kuringen-Centrum. Met deze proefopstellingen willen we onderzoeken hoe we de verkeerssituatie in de wijk kunnen verbeteren en de leefbaarheid kunnen verhogen. Daarnaast hopen we met de proefopstelling ook een groter aandeel bewoners te bereiken.

 

24.04.2019 - OVERLEG MET SCHEPEN EN BEWONERSGROEPEN

Op woensdag 24 april kwamen we samen in café 't Dorp met de schepen, een aantal vertegenwoordigers van Leefbare Hei en van Kuringen centrum om samen na te denken over mogelijke proefopstellingen in Kuringen-Heide en Kuringen-Centrum. De volgende afspraak is het vierde Heikes Wijkcafé.

 

14.03.2019 - WERKMOMENT 4

Op werkmoment 4 presenteerden we vijf toekomstscenario’s voor Kuringen-Heide. Elk scenario is een verwerking van de voorstellen uit werkmoment 3. En elk scenario verbetert zowel de mobiliteitssituatie als de ruimtelijke beleving van de wijk. Leefbare Hei presenteerde vervolgens een eigen scenario. In een tweede stap hebben we samen alle scenario’s geëvalueerd en twee voorkeur-scenario’s geselecteerd: dat van Leefbare Hei en Landschap-in-de-wijk. We sloten af met de afspraak om beide scenario’s te verwerken tot één nieuw scenario voor een eerste proefopstelling. Dit stellen we voor op een volgende werkmoment in april.

 

04.02.2019 - EVALUEREN MOBILITEITSSCENARIO'S

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impact op sluipverkeer? Op de bereikbaarheid van de wijk? Op de veiligheid? En op de leefbaarheid? We deden dit ook voor de Heilig Hartwijk.

 

10.01.2019 - WERKMOMENT 3

Wat een productieve avond! Met een 20-tal bewoners ontwikkelden we meer dan 6 scenario’s om de verkeerssituatie in Kuringen-Heide veiliger en de wijk meer leefbaar te maken. Ondertussen kwamen 2 enthousiaste inwoners van Kuringen-Centrum hun mobiliteitsscenario’s toelichten. In de komende weken zullen we onderzoeken hoe we de scenario’s van beide wijken op elkaar kunnen afstemmen en zullen we een aantal scenario’s selecteren die we in de komende maanden willen uitproberen door de verkeerssituatie op de Hei tijdelijk te veranderen.

 

04.11.2018 - DE PAALSTEENSTRAAT ZONDER AUTO'S

Door werken aan de spoorwegovergang was er een paar weken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Paalsteenstraat. Op zondagmiddag 04.11.2018 vroegen wij aan voorbijgangers wat ze van deze tijdelijke situatie vonden: zorgde deze voor meer overlast? Of was deze situatie net beter?

 

16.09.2018 - HEIKES CAFE

We legden onze vragenlijst aan mensen op pensioen en aan jonge families; aan mensen die geboren zijn in Kuringen-Heide en aan mensen die er pas wonen; aan mensen die hun buren goed kennen en aan mensen die hun buren enkel zien als ze de hond uitlaten; aan mensen die willen dat er niets veranderd in de wijk en aan mensen die willen dat morgen alles veranderd.
(en vooral ook aan veel inwoners die politiek actief zijn)

 

05.07.2018 - MEET JE WIJK

  

In april zijn deze 3 werkgroepen een eerste keer samen gekomen om zicht te krijgen op wat we al weten over de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide, maar vooral over wat we nog zouden willen weten. Deze werkmomenten hebben heel wat vragen opgeleverd. Een eerste reeks is door de stad beantwoord op 18 juni. Met een tweede reeks willen de werkgroepen zelf aan de slag gaan. Concreet zullen zij minstens 200 inwoners van Kuringen-Heide bevragen op een gezamenlijk tel- en bevragingsmoment ‘Meet je wijk’ op 5 juli. Met de resultaten van deze bevraging willen we vervolgens een reeks aandachtspunten en principes formuleren voor het mobiliteitsplan. Deze zullen we in het najaar opnieuw voorleggen aan de 3 werkgroepen.

 

18.06.2018 - INFOMOMENT STAD HASSELT

Op 18 mei organiseerde de stad Hasselt een infomoment waarop ze alle plannen voor Kuringen-Heide toelichtte, samen met het traject dat reeds afgelegd is en de stappen die nog ondernomen zullen worden.

 

08.03.2018 - WERKMOMENT 1

Op 8 maart zaten we samen met (bijna) 100 inwoners en vroegen hen om duidelijk te maken wat zij de ideale plaats vinden van de auto, fiets en openbaar vervoer in Kuringen-Heide. Het resultaat kan je lezen op aanplakborden in de wijk (foto's: Liesbeth Driessen).