Werken Aan Wijken

Kuringen-Heide


De stad Hasselt, de NMBS en de Provincie Limburg hebben plannen voor het verbeteren van de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide. De stad wil bewoners zo veel mogelijk bij deze plannen betrekken en start daarom een participatietraject. Deze website geeft een verslag van dit traject.

 

VUL ONZE VRAGENLIJST IN

Samen met de werkgroepen hebben we een vragenlijst opgesteld hebben die wil polsen naar hoe de inwoner van Kuringen-Heide de mobiliteitssituatie in zijn wijk vandaag ervaart. Mocht u deze vragenlijst nog NIET ingevuld hebben dan kan u dit HIER online doen. Wij streven naar 200 ingevulde vragenlijsten. Op basis van uw antwoorden zullen wij samen met de werkgroepen voorstellen formuleren om de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide te verbeteren. Deze zullen wij in het voorjaar, samen met u, voorleggen aan het nieuwe stadsbestuur.

 

04.11.2018 - DE PAALSTEENSTRAAT ZONDER AUTO'S

Door werken aan de spoorwegovergang was er een paar weken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Paalsteenstraat. Op zondagmiddag 04.11.2018 vroegen wij aan voorbijgangers wat ze van deze tijdelijke situatie vonden: zorgde deze voor meer overlast? Of was deze situatie net beter?

 

16.09.2018 - HEIKES CAFE

We legden onze vragenlijst aan mensen op pensioen en aan jonge families; aan mensen die geboren zijn in Kuringen-Heide en aan mensen die er pas wonen; aan mensen die hun buren goed kennen en aan mensen die hun buren enkel zien als ze de hond uitlaten; aan mensen die willen dat er niets veranderd in de wijk en aan mensen die willen dat morgen alles veranderd.
(en vooral ook aan veel inwoners die politiek actief zijn)

 

05.07.2018 - MEET JE WIJK

  

In april zijn deze 3 werkgroepen een eerste keer samen gekomen om zicht te krijgen op wat we al weten over de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide, maar vooral over wat we nog zouden willen weten. Deze werkmomenten hebben heel wat vragen opgeleverd. Een eerste reeks is door de stad beantwoord op 18 juni. Met een tweede reeks willen de werkgroepen zelf aan de slag gaan. Concreet zullen zij minstens 200 inwoners van Kuringen-Heide bevragen op een gezamenlijk tel- en bevragingsmoment ‘Meet je wijk’ op 5 juli. Met de resultaten van deze bevraging willen we vervolgens een reeks aandachtspunten en principes formuleren voor het mobiliteitsplan. Deze zullen we in het najaar opnieuw voorleggen aan de 3 werkgroepen.

 

18.06.2018 - INFOMOMENT STAD HASSELT

Op 18 mei organiseerde de stad Hasselt een infomoment waarop ze alle plannen voor Kuringen-Heide toelichtte, samen met het traject dat reeds afgelegd is en de stappen die nog ondernomen zullen worden.

 

08.03.2018 - WERKMOMENT 1

Op 8 maart zaten we samen met (bijna) 100 inwoners en vroegen hen om duidelijk te maken wat zij de ideale plaats vinden van de auto, fiets en openbaar vervoer in Kuringen-Heide. Het resultaat kan je lezen op aanplakborden in de wijk (foto's: Liesbeth Driessen).

De stad Hasselt, de NMBS en de Provincie Limburg hebben plannen voor het verbeteren van de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide. De stad wil bewoners zo veel mogelijk bij deze plannen betrekken en start daarom een participatietraject. Deze website geeft een verslag van dit traject.

 

VUL ONZE VRAGENLIJST IN

Samen met de werkgroepen hebben we een vragenlijst opgesteld hebben die wil polsen naar hoe de inwoner van Kuringen-Heide de mobiliteitssituatie in zijn wijk vandaag ervaart. Mocht u deze vragenlijst nog NIET ingevuld hebben dan kan u dit HIER online doen. Wij streven naar 200 ingevulde vragenlijsten. Op basis van uw antwoorden zullen wij samen met de werkgroepen voorstellen formuleren om de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide te verbeteren. Deze zullen wij in het voorjaar, samen met u, voorleggen aan het nieuwe stadsbestuur.

 

04.11.2018 - DE PAALSTEENSTRAAT ZONDER AUTO'S

Door werken aan de spoorwegovergang was er een paar weken geen doorgaand verkeer mogelijk in de Paalsteenstraat. Op zondagmiddag 04.11.2018 vroegen wij aan voorbijgangers wat ze van deze tijdelijke situatie vonden: zorgde deze voor meer overlast? Of was deze situatie net beter?

 

16.09.2018 - HEIKES CAFE

We legden onze vragenlijst aan mensen op pensioen en aan jonge families; aan mensen die geboren zijn in Kuringen-Heide en aan mensen die er pas wonen; aan mensen die hun buren goed kennen en aan mensen die hun buren enkel zien als ze de hond uitlaten; aan mensen die willen dat er niets veranderd in de wijk en aan mensen die willen dat morgen alles veranderd.
(en vooral ook aan veel inwoners die politiek actief zijn)

 

05.07.2018 - MEET JE WIJK

  

In april zijn deze 3 werkgroepen een eerste keer samen gekomen om zicht te krijgen op wat we al weten over de mobiliteitssituatie in Kuringen-Heide, maar vooral over wat we nog zouden willen weten. Deze werkmomenten hebben heel wat vragen opgeleverd. Een eerste reeks is door de stad beantwoord op 18 juni. Met een tweede reeks willen de werkgroepen zelf aan de slag gaan. Concreet zullen zij minstens 200 inwoners van Kuringen-Heide bevragen op een gezamenlijk tel- en bevragingsmoment ‘Meet je wijk’ op 5 juli. Met de resultaten van deze bevraging willen we vervolgens een reeks aandachtspunten en principes formuleren voor het mobiliteitsplan. Deze zullen we in het najaar opnieuw voorleggen aan de 3 werkgroepen.

 

18.06.2018 - INFOMOMENT STAD HASSELT

Op 18 mei organiseerde de stad Hasselt een infomoment waarop ze alle plannen voor Kuringen-Heide toelichtte, samen met het traject dat reeds afgelegd is en de stappen die nog ondernomen zullen worden.

 

08.03.2018 - WERKMOMENT 1

Op 8 maart zaten we samen met (bijna) 100 inwoners en vroegen hen om duidelijk te maken wat zij de ideale plaats vinden van de auto, fiets en openbaar vervoer in Kuringen-Heide. Het resultaat kan je lezen op aanplakborden in de wijk (foto's: Liesbeth Driessen).