Werken Aan Wijken

Mobiliteit voor bewoners


De voorbije jaren is er heel wat bijgebouwd in de Heilig Hartwijk. Ook in de komende jaren zijn er nog heel wat projecten gepland. Dit heeft impact op de verkeerssituatie: sluikverkeer, parkeerdruk, files, overdreven snelheden, voorrang, enz. De werkgroep ‘Mobiliteit voor bewoners’ wil dan ook nadenken over het verbeteren van de mobiliteitssituatie in de wijk.

 

15.01.2019 - WERKMOMENT 2

Tijdens het eerste werkmoment hebben de werkgroepen een reeks knelpunten geformuleerd, zowel knelpunten van de huidige verkeerssituatie als knelpunten die ze verwachten in de nabije toekomst. Het opzet van het tweede werkmoment was om samen te onderzoeken of de ingrepen die geformuleerd zijn in de mobiliteitsstudie deze knelpunten zullen ondervangen. Elke deelnemer onderzocht wat de impact zou zijn van deze studie voor zijn/haar eigen dagelijkse routes, en formuleerde per groep alternatieve mobiliteitsscenario’s. In de komende weken zullen we deze scenario’s verder uitwerken en de voor- en de nadelen in kaart brengen. Op het werkmoment van 19 februari stellen we deze terug voor aan de wijk.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november kwamen 3 werkgroepen samen in zaal Crutzenhof en formuleerden samen volgende slogans over wat zij waardevol vinden in de Heilig-Hartwijk:
- de Heilig Hartwijk is een woon- en leefwijk
- een goede/betere wijkwerking voor de Heilig Hartwijk
- een Demerpark als recreatief gebied voor de wijk
- een leefbare wijk met minder sluikverkeer
- tijdelijke situaties als tijdelijk groen
- mobiliteit- en parkeerhubs op strategische plekken in de wijk
- trager door de wijk bewegen
- meer toegankelijk groen

De werkgroep ‘Mobiliteit voor bewoners’ denkt na over de ideale verkeerssituatie vanuit het perspectief van bewoners

De voorbije jaren is er heel wat bijgebouwd in de Heilig Hartwijk. Ook in de komende jaren zijn er nog heel wat projecten gepland. Dit heeft impact op de verkeerssituatie: sluikverkeer, parkeerdruk, files, overdreven snelheden, voorrang, enz. De werkgroep ‘Mobiliteit voor bewoners’ wil dan ook nadenken over het verbeteren van de mobiliteitssituatie in de wijk.

 

15.01.2019 - WERKMOMENT 2

Tijdens het eerste werkmoment hebben de werkgroepen een reeks knelpunten geformuleerd, zowel knelpunten van de huidige verkeerssituatie als knelpunten die ze verwachten in de nabije toekomst. Het opzet van het tweede werkmoment was om samen te onderzoeken of de ingrepen die geformuleerd zijn in de mobiliteitsstudie deze knelpunten zullen ondervangen. Elke deelnemer onderzocht wat de impact zou zijn van deze studie voor zijn/haar eigen dagelijkse routes, en formuleerde per groep alternatieve mobiliteitsscenario’s. In de komende weken zullen we deze scenario’s verder uitwerken en de voor- en de nadelen in kaart brengen. Op het werkmoment van 19 februari stellen we deze terug voor aan de wijk.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november kwamen 3 werkgroepen samen in zaal Crutzenhof en formuleerden samen volgende slogans over wat zij waardevol vinden in de Heilig-Hartwijk:
- de Heilig Hartwijk is een woon- en leefwijk
- een goede/betere wijkwerking voor de Heilig Hartwijk
- een Demerpark als recreatief gebied voor de wijk
- een leefbare wijk met minder sluikverkeer
- tijdelijke situaties als tijdelijk groen
- mobiliteit- en parkeerhubs op strategische plekken in de wijk
- trager door de wijk bewegen
- meer toegankelijk groen