Werken Aan Wijken

Kinderen en mobiliteit


Er liggen heel wat scholen in de Heilig Hartwijk. Deze trekken kinderen aan van binnen de wijk, maar ook van buiten de wijk. De werkgroep ‘Kinderen en Mobiliteit’ wil onderzoeken hoe dit op een veilige en gezonde manier kan gebeuren.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november kwam de werkgroep samen in zaal Crutzenhof en formuleerde volgende slogans over wat zij waardevol vinden in de Heilig-Hartwijk:
- verbondenheid
- constructief (samen werken)
- open staan voor vernieuwing en durven

De werkgroep ‘Kinderen en mobiliteit’ denkt na over de ideale verkeerssituatie vanuit het perspectief van kinderen

Er liggen heel wat scholen in de Heilig Hartwijk. Deze trekken kinderen aan van binnen de wijk, maar ook van buiten de wijk. De werkgroep ‘Kinderen en Mobiliteit’ wil onderzoeken hoe dit op een veilige en gezonde manier kan gebeuren.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november kwam de werkgroep samen in zaal Crutzenhof en formuleerde volgende slogans over wat zij waardevol vinden in de Heilig-Hartwijk:
- verbondenheid
- constructief (samen werken)
- open staan voor vernieuwing en durven