Werken Aan Wijken

De Heilig-Hartwijk en haar kerk


De werkgroep ‘Heilig Hartwijk en haar kerk’ wil verkennen hoe de kerk, naast een religieuze functie, ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol kan vervullen voor de wijk.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november kwamen 4 werkgroepen samen in zaal Crutzenhof en formuleerden samen volgende slogans over wat zij waardevol vinden in de Heilig-Hartwijk:
- een ontmoetingsplek voor de wijk (met een brede invulling)
- de ruime omgeving als publieke ruimte (met traag verkeer)
- versterken van het groen karakter (ecologische principes)
- houd het lokaal (een plek voor de buurt)
- voor iedereen (jong, oud en tussenin)
- denk aan je longen en denk aan de gierzwaluw
- de kerk als groene oase van rust
- versterk het groene karakter
- versterk het sociale (dorpse) karakter
- de kerk als buffer tegen projecten en verkeer
- gemeenschapscentrum als verbinding tussen locals en new locals
- bestaande groene oase behouden
- het orgel als aanleiding voor activiteiten

De werkgroep ‘Heilig Hartwijk en haar kerk’ denkt na over de toekomst van de Heilig Hartkerk

De werkgroep ‘Heilig Hartwijk en haar kerk’ wil verkennen hoe de kerk, naast een religieuze functie, ook een belangrijke maatschappelijke en sociale rol kan vervullen voor de wijk.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november kwamen 4 werkgroepen samen in zaal Crutzenhof en formuleerden samen volgende slogans over wat zij waardevol vinden in de Heilig-Hartwijk:
- een ontmoetingsplek voor de wijk (met een brede invulling)
- de ruime omgeving als publieke ruimte (met traag verkeer)
- versterken van het groen karakter (ecologische principes)
- houd het lokaal (een plek voor de buurt)
- voor iedereen (jong, oud en tussenin)
- denk aan je longen en denk aan de gierzwaluw
- de kerk als groene oase van rust
- versterk het groene karakter
- versterk het sociale (dorpse) karakter
- de kerk als buffer tegen projecten en verkeer
- gemeenschapscentrum als verbinding tussen locals en new locals
- bestaande groene oase behouden
- het orgel als aanleiding voor activiteiten