Werken Aan Wijken

Heilig-Hartwijk


Er staan heel wat projecten op stapel in de Heilig Hartwijk. Dit heeft impact op de mobiliteit. De stad Hasselt wil samen met bewoners onderzoeken hoe ze de mobiliteitssituatie kunnen verbeteren en start daarom een participatietraject. Binnen hetzelfde participatietraject wil de stad ook de functie van de Heilig Hartkerk herbekijken. Deze website geeft een verslag van dit participatietraject. Daarnaast kan je in de WAW! HEILIG HART kranten een verslag van de werkmomenten lezen.

 

19.03.2019 - WERKMOMENT 4

Het vierde werkmoment gaat door op 19 maart van 19.00 tot 21.30, in de Kindercampus Tuinwijk, Lazarijstraat 120. Op dit werkmoment zullen we het enkel hebben over de mobiliteitsscenario’s. Concreet zullen we twee scenario’s verder uitwerken: het Leefstraat scenario en het Pleinen-maken-de-wijk scenario. Deze kregen van jullie de meeste positieve stemmen op werkmoment 3. We willen de knelpunten en kansen van beide scenario’s in kaart brengen en we willen uitzoeken hoe we deze kunnen aanpakken. Op het einde van de avond selecteren we één scenario dat we in mei willen uittesten in een proefopstelling.

 

19.02.2019 - WERKMOMENT 3

Werkmoment 3 was een infomarkt waarop we scenario’s toonden die door bewoners geformuleerd waren tijdens werkmoment 2. Zo toonden we vier mobiliteitsscenario’s en legden we een reeks vragen voor rond de herbestemming van de Heilig Hartkerk.

 

04.02.2019 - EVALUEREN MOBILITEITSSCENARIO'S

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impact op sluipverkeer? Op de bereikbaarheid van de wijk? Op de veiligheid? En op de leefbaarheid? We deden dit ook voor Kuringen-Heide.

Het voorstel is om in mei aan de eerste proefopstelling te beginnen. Dat geeft ons 3 maanden om alles goed voor te bereiden.

Op werkmoment 3 stellen we al onze bedenkingen voor tijdens een infomarkt.

 

15.01.2019 - WERKMOMENT 2

Op 15 januari kwamen we een tweede keer samen om te werken aan de leefbaarheid van de Heilig-Hartwijk. Drie groepen formuleerden mobiliteitsscenario’s en twee groepen dachten na over mogelijke herbestemmingen van de Heilig-Hartkerk. Op 19 februari presenteren we een eerste evaluatie van deze scenario’s.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november trapten we het participatietraject af met een eerste werkmoment. Het Crutzenhof zat vol met enthousiaste bewoners en ambtenaren. Tien groepen maakten elk een overzicht van projecten die volgens hen op stapel staan in de Heilig Hartwijk en dachten na over de impact die deze projecten zouden hebben op de leefbaarheid van de wijk. Elke groep eindigde met het formuleren van slogans over de buurt waar ze morgen in zouden willen wakker worden. We hebben afgesproken om terug samen te komen op 15 januari, 19 februari en 19 maart. Je kan deze data ook nalezen in de eerste proefdruk van de WAW! Heilig Hart krant.

 

15/19.10.2018 - CROSSOVER STUDIO

Van 15 tot 19 oktober liepen een 40-tal studenten van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur (Universiteit Hasselt), beeldende kunst (m.n. reclamevormgeving en interactieve) (PXL-MAD, campus Elfde-Linie) en interaction design & game design (LUCA School of Arts, campus C-Mine) rond in de Heilig Hartwijk. Zij brachten (bijzondere) plekken in kaart, spraken bewoners aan en creëerden interventies in de publieke ruimte.

 

27.09.2018 - INFOMARKT

De stad Hasselt stelt de resultaten voor van een onderzoek naar de verkeerssituatie in de Heilig Hartwijk. Je kan de infopanelen hier raadplegen. Wij stellen de aanpak van het participatietraject voor en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het eerste werkmoment op 13 november.

Er staan heel wat projecten op stapel in de Heilig Hartwijk. Dit heeft impact op de mobiliteit. De stad Hasselt wil samen met bewoners onderzoeken hoe ze de mobiliteitssituatie kunnen verbeteren en start daarom een participatietraject. Binnen hetzelfde participatietraject wil de stad ook de functie van de Heilig Hartkerk herbekijken. Deze website geeft een verslag van dit participatietraject. Daarnaast kan je in de WAW! HEILIG HART kranten een verslag van de werkmomenten lezen.

 

19.03.2019 - WERKMOMENT 4

Het vierde werkmoment gaat door op 19 maart van 19.00 tot 21.30, in de Kindercampus Tuinwijk, Lazarijstraat 120. Op dit werkmoment zullen we het enkel hebben over de mobiliteitsscenario’s. Concreet zullen we twee scenario’s verder uitwerken: het Leefstraat scenario en het Pleinen-maken-de-wijk scenario. Deze kregen van jullie de meeste positieve stemmen op werkmoment 3. We willen de knelpunten en kansen van beide scenario’s in kaart brengen en we willen uitzoeken hoe we deze kunnen aanpakken. Op het einde van de avond selecteren we één scenario dat we in mei willen uittesten in een proefopstelling.

 

19.02.2019 - WERKMOMENT 3

Werkmoment 3 was een infomarkt waarop we scenario’s toonden die door bewoners geformuleerd waren tijdens werkmoment 2. Zo toonden we vier mobiliteitsscenario’s en legden we een reeks vragen voor rond de herbestemming van de Heilig Hartkerk.

 

04.02.2019 - EVALUEREN MOBILITEITSSCENARIO'S

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impact op sluipverkeer? Op de bereikbaarheid van de wijk? Op de veiligheid? En op de leefbaarheid? We deden dit ook voor Kuringen-Heide.

Het voorstel is om in mei aan de eerste proefopstelling te beginnen. Dat geeft ons 3 maanden om alles goed voor te bereiden.

Op werkmoment 3 stellen we al onze bedenkingen voor tijdens een infomarkt.

 

15.01.2019 - WERKMOMENT 2

Op 15 januari kwamen we een tweede keer samen om te werken aan de leefbaarheid van de Heilig-Hartwijk. Drie groepen formuleerden mobiliteitsscenario’s en twee groepen dachten na over mogelijke herbestemmingen van de Heilig-Hartkerk. Op 19 februari presenteren we een eerste evaluatie van deze scenario’s.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november trapten we het participatietraject af met een eerste werkmoment. Het Crutzenhof zat vol met enthousiaste bewoners en ambtenaren. Tien groepen maakten elk een overzicht van projecten die volgens hen op stapel staan in de Heilig Hartwijk en dachten na over de impact die deze projecten zouden hebben op de leefbaarheid van de wijk. Elke groep eindigde met het formuleren van slogans over de buurt waar ze morgen in zouden willen wakker worden. We hebben afgesproken om terug samen te komen op 15 januari, 19 februari en 19 maart. Je kan deze data ook nalezen in de eerste proefdruk van de WAW! Heilig Hart krant.

 

15/19.10.2018 - CROSSOVER STUDIO

Van 15 tot 19 oktober liepen een 40-tal studenten van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur (Universiteit Hasselt), beeldende kunst (m.n. reclamevormgeving en interactieve) (PXL-MAD, campus Elfde-Linie) en interaction design & game design (LUCA School of Arts, campus C-Mine) rond in de Heilig Hartwijk. Zij brachten (bijzondere) plekken in kaart, spraken bewoners aan en creëerden interventies in de publieke ruimte.

 

27.09.2018 - INFOMARKT

De stad Hasselt stelt de resultaten voor van een onderzoek naar de verkeerssituatie in de Heilig Hartwijk. Je kan de infopanelen hier raadplegen. Wij stellen de aanpak van het participatietraject voor en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het eerste werkmoment op 13 november.