Werken Aan Wijken

Heilig-Hartwijk


Er staan heel wat projecten op stapel in de Heilig Hartwijk. Dit heeft impact op de mobiliteit. De stad Hasselt wil samen met bewoners onderzoeken hoe ze de mobiliteitssituatie kunnen verbeteren en start daarom een participatietraject. Binnen hetzelfde participatietraject wil de stad ook de functie van de Heilig Hartkerk herbekijken. Deze website geeft een verslag van dit participatietraject. Daarnaast kan je in de WAW! HEILIG HART kranten een verslag van de werkmomenten lezen.

 

17.01.2020 - WINTERWANDELING HEILIG HARTWIJK

De twee oudercomités Ouderraad Tuinwijk en Oudercomité Dalton2, de Stad Hasselt, café Anoniem en het Genootschap organiseerden samen een WINTERWANDELING doorheen de Heilig-Hartwijk op vrijdag 17 januari. Tijdens de tocht wachtten enkele vertellers de wandelaars op: zij vertelden een verhaal over enkele bijzondere plekken in de wijk. Na de wandeling was er muziek met een tas soep.

14.11.2019 - INFOMARKT HEILIG HARTKERK

Omdat er heel wat beweegt rond de (gedeeltelijke) herbestemming van de Heilig Hartkerk organiseerden we, samen met de stad, een infomoment in de Heilig Hartkerk. Je kan de infopanelen hier downloaden.

 

PROEFOPSTELLING FASE 1

Fase 1 van de proefopstelling loopt!

 

BROCHURE PROEFOPSTELLING FASE 1

In deze brochure vind je informatie over de eerste fase van de proefopstelling: waarom we deze proefopstelling invoeren, wat er tijdelijk zal veranderen, gedurende welke periode, waar je terecht kan met vragen en opmerkingen, enz.

 

07-08.2019 - UITWERKEN PROEFOPSTELLING

Samen met de stadsdiensten werken we de eerste stap van de proefopstelling verder uit. In september starten we met de nulmeting en in oktober begint de proefopstelling op het Vrijwilligersplein. Meer info volgt in september.

 

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS VOOR DE NULMETING!

Een goede proefopstelling vraagt om een goede nulmeting. Deze moet de huidige (verkeers)situatie in de Heilig Hartwijk in kaart brengen en is noodzakelijk om de impact van de proefopstellingen te kunnen evalueren.

De Stad Hasselt heeft een plan uitgewerkt voor deze nulmeting. We hebben dit plan samengevat in de derde editie van de WAW! Heilig Hart krant. Zoals je in deze krant kan lezen, zijn we op zoek naar bewoners die een ‘telraam’-meettoestel aan hun raam willen hangen. De voorwaarde is dat je in één van de tien ‘gele cirkels’ woont die aangeduid zijn op het meetplan in de krant.

Wonen jullie in zo’n cirkel of kennen jullie iemand die in zo’n cirkel woont, laat het ons weten: *protected email*!

 

24.05.2019 - DAG VAN DE BUREN

 

Op 24 mei organiseerden een reeks buurtcomités samen de Dag van de Buren. Iedereen was welkom op het Vrijwilligersplein tussen 19.00 en 21.00 uur. En we waren met veel!! Tussen de borrels en de muziek door verzamelden wij opmerking op de proefopstelling en zochten we naar vrijwilligers voor de nulmeting.

 

23.04.2019 - WERKMOMENT 5

Op het vijfde werkmoment dachten we, met een grote en diverse groep aan bewoners en betrokken partijen, in drie groepen na rond de concrete uitwerking van de eerste proefopstelling:

Groep 1: uitwerken van een meetstrategie: wat moeten we meten tijdens de proefopstelling? Autoverkeer, gebruik van parkings, fietsverplaatsingen, enz. Waar moeten we dit meten? Hoe gaan we dit meten? Enz.

Groep 2: evaluatie van de drie scenario’s, met een focus op het Vrijwilligersplein en de Lazarijstraat. Wat is de impact op de bestaande handelszaken? Op schoolgaande kinderen? Op het parkeren? Hoe zit het met leveringen? Met de behoefte aan kwalitatieve open ruimte?

Groep 3: evaluatie van de drie scenario’s, met een focus op het Heilig-Hartplein. Hoe kunnen deze aansluiten op een mogelijke herbestemming van de Heilig-Hartkerk? Kunnen we activiteiten organiseren die zowel gebruik maken van de kerk als van het plein voor de kerk? En wie kan ons hier bij helpen?

De resultaten van dit werkmoment leggen we in de komende weken voor aan het college.

 

19.03.2019 - WERKMOMENT 4

Werkmoment 4 ging door in de Tuinwijkschool. De focus lag op de mobiliteitsscenario’s. We begonnen met een toelichting over het gelopen proces, over de doelstellingen die tijdens werkmoment 1 geformuleerd zijn (een leefbare wijk), over de voorstellen die we in werkmoment 2 uitgewerkt hebben en over de vier scenario’s die op basis van deze voorstellen getoond zijn op werkmoment 3.

Na de toelichting zijn we dieper ingegaan op twee scenario’s, namelijk de Leefstraat en Pleinen Maken de Wijk met als vraag wat de knelpunten zijn van beide scenario’s voor bewoners, schoolgaande jeugd en bezoekers van de wijk. Met de hulp van grote plannen hebben we vervolgens voorstellen geformuleerd om deze knelpunten aan te pakken. Op basis van deze voorstellen zullen wij tegen werkmoment 5 één scenario uitwerken voor de eerste proefopstelling.

 

19.02.2019 - WERKMOMENT 3

Werkmoment 3 was een infomarkt waarop we scenario’s toonden die door bewoners geformuleerd waren tijdens werkmoment 2. Zo toonden we vier mobiliteitsscenario’s en legden we een reeks vragen voor rond de herbestemming van de Heilig Hartkerk.

 

04.02.2019 - EVALUEREN MOBILITEITSSCENARIO'S

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impact op sluipverkeer? Op de bereikbaarheid van de wijk? Op de veiligheid? En op de leefbaarheid? We deden dit ook voor Kuringen-Heide.

Het voorstel is om in mei aan de eerste proefopstelling te beginnen. Dat geeft ons 3 maanden om alles goed voor te bereiden.

Op werkmoment 3 stellen we al onze bedenkingen voor tijdens een infomarkt.

 

15.01.2019 - WERKMOMENT 2

Op 15 januari kwamen we een tweede keer samen om te werken aan de leefbaarheid van de Heilig-Hartwijk. Drie groepen formuleerden mobiliteitsscenario’s en twee groepen dachten na over mogelijke herbestemmingen van de Heilig-Hartkerk. Op 19 februari presenteren we een eerste evaluatie van deze scenario’s.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november trapten we het participatietraject af met een eerste werkmoment. Het Crutzenhof zat vol met enthousiaste bewoners en ambtenaren. Tien groepen maakten elk een overzicht van projecten die volgens hen op stapel staan in de Heilig Hartwijk en dachten na over de impact die deze projecten zouden hebben op de leefbaarheid van de wijk. Elke groep eindigde met het formuleren van slogans over de buurt waar ze morgen in zouden willen wakker worden. We hebben afgesproken om terug samen te komen op 15 januari, 19 februari en 19 maart. Je kan deze data ook nalezen in de eerste proefdruk van de WAW! Heilig Hart krant.

 

15/19.10.2018 - CROSSOVER STUDIO

Van 15 tot 19 oktober liepen een 40-tal studenten van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur (Universiteit Hasselt), beeldende kunst (m.n. reclamevormgeving en interactieve) (PXL-MAD, campus Elfde-Linie) en interaction design & game design (LUCA School of Arts, campus C-Mine) rond in de Heilig Hartwijk. Zij brachten (bijzondere) plekken in kaart, spraken bewoners aan en creëerden interventies in de publieke ruimte.

 

27.09.2018 - INFOMARKT

De stad Hasselt stelt de resultaten voor van een onderzoek naar de verkeerssituatie in de Heilig Hartwijk. Je kan de infopanelen hier raadplegen. Wij stellen de aanpak van het participatietraject voor en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het eerste werkmoment op 13 november.

Er staan heel wat projecten op stapel in de Heilig Hartwijk. Dit heeft impact op de mobiliteit. De stad Hasselt wil samen met bewoners onderzoeken hoe ze de mobiliteitssituatie kunnen verbeteren en start daarom een participatietraject. Binnen hetzelfde participatietraject wil de stad ook de functie van de Heilig Hartkerk herbekijken. Deze website geeft een verslag van dit participatietraject. Daarnaast kan je in de WAW! HEILIG HART kranten een verslag van de werkmomenten lezen.

 

17.01.2020 - WINTERWANDELING HEILIG HARTWIJK

De twee oudercomités Ouderraad Tuinwijk en Oudercomité Dalton2, de Stad Hasselt, café Anoniem en het Genootschap organiseerden samen een WINTERWANDELING doorheen de Heilig-Hartwijk op vrijdag 17 januari. Tijdens de tocht wachtten enkele vertellers de wandelaars op: zij vertelden een verhaal over enkele bijzondere plekken in de wijk. Na de wandeling was er muziek met een tas soep.

14.11.2019 - INFOMARKT HEILIG HARTKERK

Omdat er heel wat beweegt rond de (gedeeltelijke) herbestemming van de Heilig Hartkerk organiseerden we, samen met de stad, een infomoment in de Heilig Hartkerk. Je kan de infopanelen hier downloaden.

 

PROEFOPSTELLING FASE 1

Fase 1 van de proefopstelling loopt!

 

BROCHURE PROEFOPSTELLING FASE 1

In deze brochure vind je informatie over de eerste fase van de proefopstelling: waarom we deze proefopstelling invoeren, wat er tijdelijk zal veranderen, gedurende welke periode, waar je terecht kan met vragen en opmerkingen, enz.

 

07-08.2019 - UITWERKEN PROEFOPSTELLING

Samen met de stadsdiensten werken we de eerste stap van de proefopstelling verder uit. In september starten we met de nulmeting en in oktober begint de proefopstelling op het Vrijwilligersplein. Meer info volgt in september.

 

WIJ ZOEKEN VRIJWILLIGERS VOOR DE NULMETING!

Een goede proefopstelling vraagt om een goede nulmeting. Deze moet de huidige (verkeers)situatie in de Heilig Hartwijk in kaart brengen en is noodzakelijk om de impact van de proefopstellingen te kunnen evalueren.

De Stad Hasselt heeft een plan uitgewerkt voor deze nulmeting. We hebben dit plan samengevat in de derde editie van de WAW! Heilig Hart krant. Zoals je in deze krant kan lezen, zijn we op zoek naar bewoners die een ‘telraam’-meettoestel aan hun raam willen hangen. De voorwaarde is dat je in één van de tien ‘gele cirkels’ woont die aangeduid zijn op het meetplan in de krant.

Wonen jullie in zo’n cirkel of kennen jullie iemand die in zo’n cirkel woont, laat het ons weten: *protected email*!

 

24.05.2019 - DAG VAN DE BUREN

 

Op 24 mei organiseerden een reeks buurtcomités samen de Dag van de Buren. Iedereen was welkom op het Vrijwilligersplein tussen 19.00 en 21.00 uur. En we waren met veel!! Tussen de borrels en de muziek door verzamelden wij opmerking op de proefopstelling en zochten we naar vrijwilligers voor de nulmeting.

 

23.04.2019 - WERKMOMENT 5

Op het vijfde werkmoment dachten we, met een grote en diverse groep aan bewoners en betrokken partijen, in drie groepen na rond de concrete uitwerking van de eerste proefopstelling:

Groep 1: uitwerken van een meetstrategie: wat moeten we meten tijdens de proefopstelling? Autoverkeer, gebruik van parkings, fietsverplaatsingen, enz. Waar moeten we dit meten? Hoe gaan we dit meten? Enz.

Groep 2: evaluatie van de drie scenario’s, met een focus op het Vrijwilligersplein en de Lazarijstraat. Wat is de impact op de bestaande handelszaken? Op schoolgaande kinderen? Op het parkeren? Hoe zit het met leveringen? Met de behoefte aan kwalitatieve open ruimte?

Groep 3: evaluatie van de drie scenario’s, met een focus op het Heilig-Hartplein. Hoe kunnen deze aansluiten op een mogelijke herbestemming van de Heilig-Hartkerk? Kunnen we activiteiten organiseren die zowel gebruik maken van de kerk als van het plein voor de kerk? En wie kan ons hier bij helpen?

De resultaten van dit werkmoment leggen we in de komende weken voor aan het college.

 

19.03.2019 - WERKMOMENT 4

Werkmoment 4 ging door in de Tuinwijkschool. De focus lag op de mobiliteitsscenario’s. We begonnen met een toelichting over het gelopen proces, over de doelstellingen die tijdens werkmoment 1 geformuleerd zijn (een leefbare wijk), over de voorstellen die we in werkmoment 2 uitgewerkt hebben en over de vier scenario’s die op basis van deze voorstellen getoond zijn op werkmoment 3.

Na de toelichting zijn we dieper ingegaan op twee scenario’s, namelijk de Leefstraat en Pleinen Maken de Wijk met als vraag wat de knelpunten zijn van beide scenario’s voor bewoners, schoolgaande jeugd en bezoekers van de wijk. Met de hulp van grote plannen hebben we vervolgens voorstellen geformuleerd om deze knelpunten aan te pakken. Op basis van deze voorstellen zullen wij tegen werkmoment 5 één scenario uitwerken voor de eerste proefopstelling.

 

19.02.2019 - WERKMOMENT 3

Werkmoment 3 was een infomarkt waarop we scenario’s toonden die door bewoners geformuleerd waren tijdens werkmoment 2. Zo toonden we vier mobiliteitsscenario’s en legden we een reeks vragen voor rond de herbestemming van de Heilig Hartkerk.

 

04.02.2019 - EVALUEREN MOBILITEITSSCENARIO'S

Samen met de diensten Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening en met schepen Marc Schepers hebben we de mobiliteitsscenario's van werkmoment 2 verder uitgewerkt en geëvalueerd. Wat is de impact op sluipverkeer? Op de bereikbaarheid van de wijk? Op de veiligheid? En op de leefbaarheid? We deden dit ook voor Kuringen-Heide.

Het voorstel is om in mei aan de eerste proefopstelling te beginnen. Dat geeft ons 3 maanden om alles goed voor te bereiden.

Op werkmoment 3 stellen we al onze bedenkingen voor tijdens een infomarkt.

 

15.01.2019 - WERKMOMENT 2

Op 15 januari kwamen we een tweede keer samen om te werken aan de leefbaarheid van de Heilig-Hartwijk. Drie groepen formuleerden mobiliteitsscenario’s en twee groepen dachten na over mogelijke herbestemmingen van de Heilig-Hartkerk. Op 19 februari presenteren we een eerste evaluatie van deze scenario’s.

 

13.11.2018 - WERKMOMENT 1

Op 13 november trapten we het participatietraject af met een eerste werkmoment. Het Crutzenhof zat vol met enthousiaste bewoners en ambtenaren. Tien groepen maakten elk een overzicht van projecten die volgens hen op stapel staan in de Heilig Hartwijk en dachten na over de impact die deze projecten zouden hebben op de leefbaarheid van de wijk. Elke groep eindigde met het formuleren van slogans over de buurt waar ze morgen in zouden willen wakker worden. We hebben afgesproken om terug samen te komen op 15 januari, 19 februari en 19 maart. Je kan deze data ook nalezen in de eerste proefdruk van de WAW! Heilig Hart krant.

 

15/19.10.2018 - CROSSOVER STUDIO

Van 15 tot 19 oktober liepen een 40-tal studenten van de opleidingen architectuur en interieurarchitectuur (Universiteit Hasselt), beeldende kunst (m.n. reclamevormgeving en interactieve) (PXL-MAD, campus Elfde-Linie) en interaction design & game design (LUCA School of Arts, campus C-Mine) rond in de Heilig Hartwijk. Zij brachten (bijzondere) plekken in kaart, spraken bewoners aan en creëerden interventies in de publieke ruimte.

 

27.09.2018 - INFOMARKT

De stad Hasselt stelt de resultaten voor van een onderzoek naar de verkeerssituatie in de Heilig Hartwijk. Je kan de infopanelen hier raadplegen. Wij stellen de aanpak van het participatietraject voor en nodigen iedereen uit om deel te nemen aan het eerste werkmoment op 13 november.