Werken Aan Wijken

Godsheide van verenigingen


Sinds eind vorig jaar lopen er besprekingen tussen de dienst Cultuur, de beheerders van Ontmoetingscentrum Godsheide en het schoolbestuur van Kindercampus Godsheide betreffende de nieuwbouw van de school en de aankoop van een gedeelte van het ontmoetingscentrum voor gedeeld gebruik. Naar aanleiding hiervan wil de dienst Cultuur, op vraag van de Unie Godsheide, binnen een participatietraject met de Godsheidenaren verder nadenken over het gedeeld gebruik van de publieke gebouwen in Godsheide centrum.

De Unie Godsheide is zelf vragende partij voor het uitwerken van een visie rond het dorpsplein. De Technische Diensten zijn bereid hier mee over na te denken, maar wijzen erop dat voor grootschalige aanpassingswerken geen budget is voorzien.

 

14.12.2017 - WERKMOMENT 1

Aan de werkgroep ‘Godsheide van verenigingen’ namen volgende enthousiastelingen deel: Ilse Hoogmartens (dienst wijkmanagement), Lore Motten (dienst wijkmanagement), Christof Ramaekers (dienst Wegen), Arianne Koninckx (dienst planning), Kamiel Lenaers (Bestuur ontmoetingscentrum), Mieke Bunkens (kvlv godsheide), Karel Lhermitte (Landelijke Gilden), Kristel Bekkers Vanquaethoven, Joachim Bekkers, Ria Breughelmans (kvlv godsheide), Christine Maris, Leo Nijsen, Jonas Vlekken (scouts Godsheide), en tot na slogans: Carl Jossa (Pleintje), Sarah Martens (gespreksleider)

Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van verenigingen in Godsheide):
- Een dorpsplein en dorpspark (parking, evenementen, groen, …)
- Godsheide verenigt & deelt: binnen en buiten, tussen bewoners

Er is afgesproken om terug samen te komen op maandag 8 januari 2018 om 19.30 in de Scoutslokalen.

trekker: Sarah Martens, Kristel Bekkers Vanquaethoven, Ria Breughelmans
reporter: Mieke Bunkens (Whatsapp)
spreekbuis: Christine Maris
logistiek manager: Kamiel Lenaers, Vincent Emonds (scouts)
input: Ilse Hoogmartens, Lore Motten (dienst wijkmanagement), Arianne Koninckx

 

08.01.2018 - WERKMOMENT 2

In werkmoment 2 maakten we kennis met de ruimtelijke plannen die er zijn voor het centrum van Godsheide op lange termijn. Naar aanleiding van een concrete wens van de school en het ontmoetingscentrum gaan we verder nadenken over het delen van binnen- en buitenruimte. De groep werkt verder aan het in kaart brengen van alle actoren die interesse hebben in het delen van ruimte, over welke ruimtes dat dan kan gaan (binnen- en buitenruimte), welke activiteiten er kunnen plaatsvinden. We zoeken naar manieren en goede voorbeelden hoe we dat het best organiseren.

 

07.02.2018 - WERKMOMENT 3

We brachten verder in kaart wat er is (welke type van ruimtes en welke infrastructuur) en wat er al gedeeld wordt. Hierna verkenden we de mogelijkheden en wensen om meer ruimte te delen rond diverse thema’s (tuinen, voedsel, werkruimte, mobiliteit, materiaal, spel, … ). Op 20.04 tonen we in en aan Godsheide hoe we dit willen doen.

 

20.03.2018 - VOORBEREIDING TOONMOMENT

Tijdens eerdere werkmomenten verzamelden we informatie over welke ruimtes en interesse er is om te delen. Deze inventaris wordt verder aangevuld de komende weken/maanden. Om te werken aan toekomstige dromen en om deze ideeën rond delen concreet te maken, kozen we er voor om ze te clusteren rond samen tuinieren en te kijken naar de groene zone achter jeugdcentrum en de toekomstige school. Hoe kunnen we er een mooie, groene en open speel- en leerzone inrichten die openstaat voor alle Godsheidenaren.

De parochie- en kerkraad nodigt iedereen in Godske uit om samen na te denken over een toekomstige invulling van deze mooie en centrale plek. Er wordt door bewoners al luidop gedroomd over een co-work plek over spullen delen en deel-economie. Op 20 april is iedereen welkom in de pastorie voor een tas soep of iets anders lekker tegen een faire prijs.

 

20.04.2018 - WERKMOMENT 4

De werkgroep legt haar voorstellen voor aan de rest van Godsheide: de inrichting van de groene zone achter het jeugd- en ontmoetingscentrum als een speel-, leer- en moestuin (foto: Iwert Bernakiewicz/ kaarten: Magma Architecten).

De werkgroep ‘Godsheide van verenigingen’ gaat aan de slag met de engagementen ‘Gedeeld gebruik infrastructuur’ en ‘Uitwerken visie Dorpsplein’

Sinds eind vorig jaar lopen er besprekingen tussen de dienst Cultuur, de beheerders van Ontmoetingscentrum Godsheide en het schoolbestuur van Kindercampus Godsheide betreffende de nieuwbouw van de school en de aankoop van een gedeelte van het ontmoetingscentrum voor gedeeld gebruik. Naar aanleiding hiervan wil de dienst Cultuur, op vraag van de Unie Godsheide, binnen een participatietraject met de Godsheidenaren verder nadenken over het gedeeld gebruik van de publieke gebouwen in Godsheide centrum.

De Unie Godsheide is zelf vragende partij voor het uitwerken van een visie rond het dorpsplein. De Technische Diensten zijn bereid hier mee over na te denken, maar wijzen erop dat voor grootschalige aanpassingswerken geen budget is voorzien.

 

14.12.2017 - WERKMOMENT 1

Aan de werkgroep ‘Godsheide van verenigingen’ namen volgende enthousiastelingen deel: Ilse Hoogmartens (dienst wijkmanagement), Lore Motten (dienst wijkmanagement), Christof Ramaekers (dienst Wegen), Arianne Koninckx (dienst planning), Kamiel Lenaers (Bestuur ontmoetingscentrum), Mieke Bunkens (kvlv godsheide), Karel Lhermitte (Landelijke Gilden), Kristel Bekkers Vanquaethoven, Joachim Bekkers, Ria Breughelmans (kvlv godsheide), Christine Maris, Leo Nijsen, Jonas Vlekken (scouts Godsheide), en tot na slogans: Carl Jossa (Pleintje), Sarah Martens (gespreksleider)

Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van verenigingen in Godsheide):
- Een dorpsplein en dorpspark (parking, evenementen, groen, …)
- Godsheide verenigt & deelt: binnen en buiten, tussen bewoners

Er is afgesproken om terug samen te komen op maandag 8 januari 2018 om 19.30 in de Scoutslokalen.

trekker: Sarah Martens, Kristel Bekkers Vanquaethoven, Ria Breughelmans
reporter: Mieke Bunkens (Whatsapp)
spreekbuis: Christine Maris
logistiek manager: Kamiel Lenaers, Vincent Emonds (scouts)
input: Ilse Hoogmartens, Lore Motten (dienst wijkmanagement), Arianne Koninckx

 

08.01.2018 - WERKMOMENT 2

In werkmoment 2 maakten we kennis met de ruimtelijke plannen die er zijn voor het centrum van Godsheide op lange termijn. Naar aanleiding van een concrete wens van de school en het ontmoetingscentrum gaan we verder nadenken over het delen van binnen- en buitenruimte. De groep werkt verder aan het in kaart brengen van alle actoren die interesse hebben in het delen van ruimte, over welke ruimtes dat dan kan gaan (binnen- en buitenruimte), welke activiteiten er kunnen plaatsvinden. We zoeken naar manieren en goede voorbeelden hoe we dat het best organiseren.

 

07.02.2018 - WERKMOMENT 3

We brachten verder in kaart wat er is (welke type van ruimtes en welke infrastructuur) en wat er al gedeeld wordt. Hierna verkenden we de mogelijkheden en wensen om meer ruimte te delen rond diverse thema’s (tuinen, voedsel, werkruimte, mobiliteit, materiaal, spel, … ). Op 20.04 tonen we in en aan Godsheide hoe we dit willen doen.

 

20.03.2018 - VOORBEREIDING TOONMOMENT

Tijdens eerdere werkmomenten verzamelden we informatie over welke ruimtes en interesse er is om te delen. Deze inventaris wordt verder aangevuld de komende weken/maanden. Om te werken aan toekomstige dromen en om deze ideeën rond delen concreet te maken, kozen we er voor om ze te clusteren rond samen tuinieren en te kijken naar de groene zone achter jeugdcentrum en de toekomstige school. Hoe kunnen we er een mooie, groene en open speel- en leerzone inrichten die openstaat voor alle Godsheidenaren.

De parochie- en kerkraad nodigt iedereen in Godske uit om samen na te denken over een toekomstige invulling van deze mooie en centrale plek. Er wordt door bewoners al luidop gedroomd over een co-work plek over spullen delen en deel-economie. Op 20 april is iedereen welkom in de pastorie voor een tas soep of iets anders lekker tegen een faire prijs.

 

20.04.2018 - WERKMOMENT 4

De werkgroep legt haar voorstellen voor aan de rest van Godsheide: de inrichting van de groene zone achter het jeugd- en ontmoetingscentrum als een speel-, leer- en moestuin (foto: Iwert Bernakiewicz/ kaarten: Magma Architecten).