Werken Aan Wijken

Fietsbaar Godsheide


In de lijst met engagementen staan al verschillende maatregelen die het fietsverkeer van en naar Godsheide centrum moeten verbeteren. De dienst Mobiliteit is bereid om samen met de Godsheidenaren verder na te denken hoe de fietsveiligheid nog meer geoptimaliseerd kan worden.

 

14.12.2017 - WERKMOMENT 1

Aan de werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ namen volgende enthousiastelingen deel: Maarten De Schepper (dienst Mobiliteit), Christophe Bielen (golf hasselt), Kenneth Michiels (golf hasselt), Jan Nijsen (Unie Godsheide), An Strick, Joris Gillis, Sandra Coenjaerts, Karel Tilkin, Rudy Vanquaethoven, Eddy Vanheusden, Liesbeth Huybrechts (gespreksleider)

Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van de fiets in Godsheide):
- Ouders en kinderen veilig naar school
- Balans zoeken tussen verkeer en natuur
- Veilig oversteken Universiteitslaan
- Fietsnetwerken maken en visualiseren

Er is afgesproken om terug samen te komen op donderdag 18 januari 2018 om 19.30 in het Ontmoetingscentrum.

trekker: Jan Nijsen
reporter: Joris Gillis
spreekbuis: An Strick
logistiek manager: Christophe Bielen, Kenneth Michiels

 

18.01.2018 - WERKMOMENT 2

Het overleg rond fietsbaar Godsheide vond plaats op de Golf op 18.1 om 19u30. We kwamen tot  actiepunten 1. een wenskaart over de grotere verbindingen die Godsheide fietsveilig maken, 2. inzetten op knelpunten via kleine acties (zoals een crowdfunding), 3. nadenken over de fietsvriendelijkheid van de Kiezelstraat en 4. een pilootproject lanceren rond onze gedroomde fietsverbinding (prallel met Kiezelstraat). Wie mee wil denken mag op 10/3 om 10u tot max 12u mee verzamelen op de Golf voor een wandeling en een brainstorm rond de eerste versie van de wenskaart.

 

10.03.2018 - WERKMOMENT 3

Op 10 maart wandelt de werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ door struiken en gras, achter woningen en door de golf. Ze volgen het toekomstig tracé van het fietspad. Onderweg bespreken ze hoe dit fietspad het beste zou aansluiten op de Kiezelstraat en op de fietssnelweg langs het kanaal. Ze overleggen hoe ze het fietspad veilig kunnen houden (ook s'nachts), met voldoende breedte, goede verlichting en het verwijderen van struiken. Op 20 april zal de werkgroep deze wandeling opnieuw maken. Iedereen is welkom om hen te vergezellen.

 

20.04.2018 - WERKMOMENT 4

De werkgroep legt haar voorstellen voor aan de rest van Godsheide: de inrichting van het fietspad en de aansluiting met de Universiteitslaan en het clubhuis van de golf (foto: Iwert Bernakiewicz / kaarten: Magma Architecten).

De werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ gaat aan de slag met het engagement ‘Verbetering fietsverbindingen’

In de lijst met engagementen staan al verschillende maatregelen die het fietsverkeer van en naar Godsheide centrum moeten verbeteren. De dienst Mobiliteit is bereid om samen met de Godsheidenaren verder na te denken hoe de fietsveiligheid nog meer geoptimaliseerd kan worden.

 

14.12.2017 - WERKMOMENT 1

Aan de werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ namen volgende enthousiastelingen deel: Maarten De Schepper (dienst Mobiliteit), Christophe Bielen (golf hasselt), Kenneth Michiels (golf hasselt), Jan Nijsen (Unie Godsheide), An Strick, Joris Gillis, Sandra Coenjaerts, Karel Tilkin, Rudy Vanquaethoven, Eddy Vanheusden, Liesbeth Huybrechts (gespreksleider)

Op basis van een rondetafelgesprek rond objecten en slogans formuleerde de werkgroep volgende groepswaarden (zaken die zij belangrijk vinden in het nadenken over de plaats van de fiets in Godsheide):
- Ouders en kinderen veilig naar school
- Balans zoeken tussen verkeer en natuur
- Veilig oversteken Universiteitslaan
- Fietsnetwerken maken en visualiseren

Er is afgesproken om terug samen te komen op donderdag 18 januari 2018 om 19.30 in het Ontmoetingscentrum.

trekker: Jan Nijsen
reporter: Joris Gillis
spreekbuis: An Strick
logistiek manager: Christophe Bielen, Kenneth Michiels

 

18.01.2018 - WERKMOMENT 2

Het overleg rond fietsbaar Godsheide vond plaats op de Golf op 18.1 om 19u30. We kwamen tot  actiepunten 1. een wenskaart over de grotere verbindingen die Godsheide fietsveilig maken, 2. inzetten op knelpunten via kleine acties (zoals een crowdfunding), 3. nadenken over de fietsvriendelijkheid van de Kiezelstraat en 4. een pilootproject lanceren rond onze gedroomde fietsverbinding (prallel met Kiezelstraat). Wie mee wil denken mag op 10/3 om 10u tot max 12u mee verzamelen op de Golf voor een wandeling en een brainstorm rond de eerste versie van de wenskaart.

 

10.03.2018 - WERKMOMENT 3

Op 10 maart wandelt de werkgroep ‘Fietsbaar Godsheide’ door struiken en gras, achter woningen en door de golf. Ze volgen het toekomstig tracé van het fietspad. Onderweg bespreken ze hoe dit fietspad het beste zou aansluiten op de Kiezelstraat en op de fietssnelweg langs het kanaal. Ze overleggen hoe ze het fietspad veilig kunnen houden (ook s'nachts), met voldoende breedte, goede verlichting en het verwijderen van struiken. Op 20 april zal de werkgroep deze wandeling opnieuw maken. Iedereen is welkom om hen te vergezellen.

 

20.04.2018 - WERKMOMENT 4

De werkgroep legt haar voorstellen voor aan de rest van Godsheide: de inrichting van het fietspad en de aansluiting met de Universiteitslaan en het clubhuis van de golf (foto: Iwert Bernakiewicz / kaarten: Magma Architecten).