Werken Aan Wijken

De stad Hasselt is een reeks engagementen aangegaan met de bewoners van Godsheide. Deze website vertelt het verhaal van 4 werkgroepen die aan de slag gaan met 6 van deze engagementen.

Raadpleeg ook de facebook pagina van de Unie Godsheide voor verslagen en acties

 

07.12.2018 - WERKMOMENT 8 - TOONMOMENT

Op het tweede toonmoment tonen de werkgroepen de engagementen die zij uitgewerkt hebben (voor de Kiezelstraat, het fietspad, de tuikabelbrug en het dorpspark) en presenteren we 3 varianten voor het dorpscentrum. De gesprekken zijn intens en constructief. Samen zoeken we naar oplossingen voor de huidige parkeerdruk, de onveilige verkeerssituatie, het bewaren van de identiteit van Godsheide, ...

 

15.10.2018 - WERKMOMENT 7

De trekkers van de werkgroepen komen (samen met een aantal handelaars) samen in het jeugdhuis om een reeks varianten te bespreken voor de heraanleg van het dorpscentrum. In een periode van 3 tot 5 jaar zal de Kiezelstraat immers opengebroken worden omdat de riolering vernieuwd moet worden. De werkgroepen zien deze interventie als een kans om het volledige centrum te herdenken en opnieuw aan te leggen. Tijdens het werkmoment wordt besloten om 3 varianten uit te werken (een groen centrum, een verhard centrum en een tussenvorm) en deze aan medebewoners voor te leggen op 7 december.

 

17.09.2018 - WERKMOMENT 6

Op 17 september kwamen de werkgroepen samen in het jeugdhuis om een eerste versie van de vijf nieuwe engagementen te bespreken: vier engagementen voor elke werkgroep én één engagement voor het dorpscentrum. Per engagement bespraken we de centrale waarden achter elk engagement, de voorstellen die in de loop van het traject geformuleerd zijn, en concrete actiepunten op korte, middellange en lange termijn. Op 15 oktober komen we opnieuw samen. Daarna organiseren we een nieuw toonmoment.

 

09.05.2018 - WERKMOMENT 5

De trekkers van de werkgroepen komen samen in de pastorij om de verschillende voorstellen aan elkaar te presenteren en op elkaar af te stemmen. Ze bespreken hoe ze deze voorstellen kunnen verwerken in engagementen en hoe ze het traject rond het dorpsplein kunnen opstarten.

 

20.04.2018 - TOONMOMENT

Op vrijdag 20 april presenteren alle werkgroepen het resultaat van maandenlang wandelen, tekenen en rekenen aan fietspaden, straatprofielen, bruggen en ontmoetingsruimtes. Via een wandelroute kan je tussen 17 en 19 uur een aantal van deze resultaten uitproberen.  Bovenstaande kaart toont de route en de locatie van deze opstellingen.
Om 19 uur verzamelen de werkgroepen in het ontmoetingscentrum (Kiezelstraat 118) om het verdere verloop van het participatietraject te bespreken. Iedereen is welkom. Enkele lokale verenigingen zullen een hapje en drankje aanbieden (tegen een democratische prijs).
Wandel dus op vrijdag 20 april zeker mee en ontdek de mogelijke toekomst van Godsheide!

 

23.02.2018 - SYNTHESEKAART WERKMOMENTEN

Deze kaart is een samenvatting van het werk van alle werkgroepen. In de komende weken onderzoeken de werkgroepen de impact van deze voorstellen, denksporen en visies.

 

20.01.2018 - PLANNING

Het eerste werkmoment is ondertussen meer dan een maand achter de rug en (bijna) alle werkgroepen zijn een eerste keer samen gekomen. Wij stellen voor om nog (minstens) vier keer samen te komen. Noteer de volgende planning daarom in jullie agenda’s:

Februari en maart 2018: alle werkgroepen komen een tweede keer samen om voorstellen uit te werken voor het engagement waar zij aan werken.

20 april 2018: een (tweede) open werkmoment waarop alle werkgroepen hun voorstellen publiek maken tijdens een fietstocht door Godsheide.

Juni 2018: een (derde) open werkmoment waarop alle werkgroepen samen voorstellen formuleren voor het dorpsplein.

Juni en juli 2018: alle werkgroepen komen een derde keer samen om concrete afspraken te maken voor het realiseren en opvolgen van de uitgewerkte voorstellen.

 

14.12.2017 - WERKMOMENT 1

Deze kaart is een verslag van het eerste werkmoment en geeft weer wat de aanwezige bewoners, ambtenaren, ontwerpers en politici centrale waarden vinden waaraan toekomstige projecten aan moeten voldoen.

 

 

De stad Hasselt is een reeks engagementen aangegaan met de bewoners van Godsheide. Deze website vertelt het verhaal van 4 werkgroepen die aan de slag gaan met 6 van deze engagementen.

Raadpleeg ook de facebook pagina van de Unie Godsheide voor verslagen en acties

 

07.12.2018 - WERKMOMENT 8 - TOONMOMENT

Op het tweede toonmoment tonen de werkgroepen de engagementen die zij uitgewerkt hebben (voor de Kiezelstraat, het fietspad, de tuikabelbrug en het dorpspark) en presenteren we 3 varianten voor het dorpscentrum. De gesprekken zijn intens en constructief. Samen zoeken we naar oplossingen voor de huidige parkeerdruk, de onveilige verkeerssituatie, het bewaren van de identiteit van Godsheide, ...

 

15.10.2018 - WERKMOMENT 7

De trekkers van de werkgroepen komen (samen met een aantal handelaars) samen in het jeugdhuis om een reeks varianten te bespreken voor de heraanleg van het dorpscentrum. In een periode van 3 tot 5 jaar zal de Kiezelstraat immers opengebroken worden omdat de riolering vernieuwd moet worden. De werkgroepen zien deze interventie als een kans om het volledige centrum te herdenken en opnieuw aan te leggen. Tijdens het werkmoment wordt besloten om 3 varianten uit te werken (een groen centrum, een verhard centrum en een tussenvorm) en deze aan medebewoners voor te leggen op 7 december.

 

17.09.2018 - WERKMOMENT 6

Op 17 september kwamen de werkgroepen samen in het jeugdhuis om een eerste versie van de vijf nieuwe engagementen te bespreken: vier engagementen voor elke werkgroep én één engagement voor het dorpscentrum. Per engagement bespraken we de centrale waarden achter elk engagement, de voorstellen die in de loop van het traject geformuleerd zijn, en concrete actiepunten op korte, middellange en lange termijn. Op 15 oktober komen we opnieuw samen. Daarna organiseren we een nieuw toonmoment.

 

09.05.2018 - WERKMOMENT 5

De trekkers van de werkgroepen komen samen in de pastorij om de verschillende voorstellen aan elkaar te presenteren en op elkaar af te stemmen. Ze bespreken hoe ze deze voorstellen kunnen verwerken in engagementen en hoe ze het traject rond het dorpsplein kunnen opstarten.

 

20.04.2018 - TOONMOMENT

Op vrijdag 20 april presenteren alle werkgroepen het resultaat van maandenlang wandelen, tekenen en rekenen aan fietspaden, straatprofielen, bruggen en ontmoetingsruimtes. Via een wandelroute kan je tussen 17 en 19 uur een aantal van deze resultaten uitproberen.  Bovenstaande kaart toont de route en de locatie van deze opstellingen.
Om 19 uur verzamelen de werkgroepen in het ontmoetingscentrum (Kiezelstraat 118) om het verdere verloop van het participatietraject te bespreken. Iedereen is welkom. Enkele lokale verenigingen zullen een hapje en drankje aanbieden (tegen een democratische prijs).
Wandel dus op vrijdag 20 april zeker mee en ontdek de mogelijke toekomst van Godsheide!

 

23.02.2018 - SYNTHESEKAART WERKMOMENTEN

Deze kaart is een samenvatting van het werk van alle werkgroepen. In de komende weken onderzoeken de werkgroepen de impact van deze voorstellen, denksporen en visies.

 

20.01.2018 - PLANNING

Het eerste werkmoment is ondertussen meer dan een maand achter de rug en (bijna) alle werkgroepen zijn een eerste keer samen gekomen. Wij stellen voor om nog (minstens) vier keer samen te komen. Noteer de volgende planning daarom in jullie agenda’s:

Februari en maart 2018: alle werkgroepen komen een tweede keer samen om voorstellen uit te werken voor het engagement waar zij aan werken.

20 april 2018: een (tweede) open werkmoment waarop alle werkgroepen hun voorstellen publiek maken tijdens een fietstocht door Godsheide.

Juni 2018: een (derde) open werkmoment waarop alle werkgroepen samen voorstellen formuleren voor het dorpsplein.

Juni en juli 2018: alle werkgroepen komen een derde keer samen om concrete afspraken te maken voor het realiseren en opvolgen van de uitgewerkte voorstellen.

 

14.12.2017 - WERKMOMENT 1

Deze kaart is een verslag van het eerste werkmoment en geeft weer wat de aanwezige bewoners, ambtenaren, ontwerpers en politici centrale waarden vinden waaraan toekomstige projecten aan moeten voldoen.